Šokolaadi tooraine

Peamine šokolaadi tooraine on kvaliteetne kakao

Peame tähtsaks kasutada maiustuste valmistamisel tooraineid, mille tootmisel on silmas peetud nii inimeste, loomade kui ka keskkonna huve. Seetõttu teeme oma toormetarnijatega tihedat koostööd, et tegeleda sotsiaalsete ja keskkonnaalaste väljakutsetega.

Kakao on šokolaadi peamine ja olulisim tooraine. Kakaopuud kasvavad vaid kitsal maa-alal mõlemal pool ekvaatorit sellistes riikides, mille elanikud seisavad igapäevaselt silmitsi keeruliste majanduslike ja sotsiaalsete oludega. Just seetõttu peame väga tähtsaks panustamist jätkusuutlikku ja vastutustundlikku kakaokasvatusse ning selle läbi kakaofarmerite töö- ja elamistingimuste parandamisse.

2014. aastal liitus Kalev maailma juhtiva vastutustundlikku ja jätkusuutlikku kohvi-, tee- ning kakaokasvatust toetava programmiga UTZ Certified. 2017. aastast on kogu Kalevi šokolaadi tootmiseks vajaminev kakao sertifitseeritud ja kõik meie šokolaaditooted omavad õigust kanda UTZ Certified märki. See märk tootel näitab, et ettevõte toetab vastutustundlikku kakaokasvatust. Ostes UTZ-märki kandvaid tooteid, toetad seda ka Sina.

2018. aasta novembris külastasid Kalevi esindajad koos Orkla kakao töörühmaga Elevandiluuranniku ja Ghana kakaofarme Lääne-Aafrikas, et oma silmaga näha, millist kasu saavad farmerid UTZ programmiga ühinemisest, millisel moel jõuab raha nendeni ja kuidas nad seda kasutavad.

UTZ Certified on maailma suurim vastutustundliku kakao programm, mis sai alguse 2002. aastal Hollandis. See programm kaitseb keskkonda ja farmereid, aidates samal ajal tagada kakaotarnete pikaajalist jätkusuutlikkust. Eesmärgiks on seatud ohutud ja tervislikud töötingimused, keskkonnahoid, lapstööjõu kasutamise välistamine ja heade põllumajandustavade jälgimine.

UTZ-programmiga liitunud kakaokasvatajad saavad juba täna suuremat saaki ja on osavamad oma farmi majandamisel, seejuures on paranenud nende töötingimused ja keskkonnahoid. Orkla töögrupi ja Kalevi esindajad nägid kohapeal, et farmeritele mõeldud õppeprogramm, mis aitab suurendada kakaopuude viljakust on äärmiselt vajalik. Farmeritele õpetatakse lihtsaid meetodeid, kuidas tõsta kakaopuude saagikus mitmekordseks. Suurem saak tagab kõrgema sissetuleku ja selle läbi parema elujärje farmerite peredele.

Veel üks oluline valdkond, millega UTZ-programm tegeleb, on tööohutus. Farmerid vajavad selles osas juhendamist ja tuge. Meie inimesed on juba harjunud kinni pidama tööohutusreeglitest, kuid kakaokasvatajatele peab jätkuvalt neid meelde tuletama, näiteks seda, et väga suure noa matšeetega kakaovilja peos purustamine pole ainus ja parim viis selle töö tegemiseks. Puust kepiga vastu vilja lüües saab sama tulemuse, kuid oluliselt ohutumalt.

Kalevi ja Orkla töögrupi esindajate küsimusele, mida on UTZ-programmiga liitumine nende elus muutnud, vastasid kohalikud kõige sagedamini, et nad on oma lapsed kooli pannud. Tõepoolest hakkas ka meie inimestele silma see, et igal pool oli hulgaliselt vormiriietes ja ranitsatega rõõmsaid koolilapsi. Abirahade eest ehitatakse koole ja ostetakse õppematerjale, õpetajad saadab küladesse riik.

UTZ tahab, et kõik kakaokasvatajate lapsed kasvaksid üles ohutus ja tervislikus keskkonnas. Laste kaitseks ja arenguks on paika on pandud konkreetsed nõuded, mis sisaldavad nii kooliskäimist kui ka mänguaega. Lapstööjõud on keelatud. Koolitustel selgitatakse farmeritele laste kooliskäimise vajalikkust, võimalikke terviseriske ja ohtlike ainete, tööriistade jms eemal hoidmist laste käeulatusest.

Tänu UTZ-programmile tunneb järjest rohkem ja rohkem kakaokasvatajaid ja farmitöölisi end motiveerituna, tervemana ja respekteerituna. Neil ja nende peredel on rohkem võimalusi oma eesmärkide saavutamiseks.