Kampaania reeglid

 1. Kampaania „Parima Kalevi maiuse valimised“ (edaspidi kampaania) korraldab: Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6 Lehmja küla Rae vald 75306 Harjumaa, registrikood: 11267031, e-mail: kampaania@orkla.ee (edaspidi korraldaja).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.
 4. Kampaania periood: 01.11 – 22.11.2021.
 5. Kampaania põhiauhind: kõikide kampaanias osalenute vahel loositakse välja üks põhiauhinna võitja, kes saab auhinnaks ühe kasti tema poolt lemmikuks valitud Kalevi maiustust.
 6. Kampaania vaheauhind: kõikide kampaanias osalenute vahel loositakse välja kaks vaheauhinna võitjat, kes saavad auhinnaks kotitäie Kalevi uuemaid maiustusi. . Kampaania vaheauhindade loosimine toimub 08.11.2021 ja 15.11.2021.
 7. Kampaanias osalemiseks peab osaleja valima kampaanialehelt https://kalev.eu/lemmikmaius/ oma lemmik Kalevi maiuse ning oma andmed (nimi ja e-posti aadress) registreerima.
 8. Oma andmete registreerimisega kampaanialehel kinnitab kampaanias osaleja oma isikuandmete õigsust, soovi osaleda kampaanias, kampaania reeglitest kinnipidamist ning annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemisega kampaaniaga seotud eesmärkidel.
 9. Iga osaleja saab oma lemmiktoodet valida vaid ühe korra.
 10. Kampaania põhi- või vaheauhinnad väljastatakse võitjatele vaid toote kujul. Kampaania auhinna saab kätte võitja poolt valitud Kalevi šokolaadikauplusest.
 11. Põhi- või vaheauhindade võitjaid teavitatakse registreerimisel sisestatud e-maili aadressi teel hiljemalt loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul. Võitjate nimed avaldatakse Kalevi Facebooki sotsiaalmeedia kontol https://www.facebook.com/kaleveesti. Kui auhinna võitjaga pole võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 10 tööpäeva jooksul, siis loositakse välja uus sama auhinna võitja.
 12. Pea- ja vaheauhindade kättesaamise viimane kuupäev on 31.12.2021, pärast seda kuupäeva ei ole kampaania korraldajal kohustust pea- või vaheauhindu väljastada.
 13. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania reegleid, esitanud korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 10 tööpäeva jooksul või auhinda üle anda eelnevalt kokku lepitud kohas.
 14. Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 15. Korraldaja tohib kasutada võitja nime Kalevi Facebooki sotsiaalmeedia kontol: https://www.facebook.com/kaleveesti ilma võitjaga selleks lisakokkulepet sõlmimata.
 16. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult korraldajale aadressil Orkla Eesti AS, Põrguvälja tee 6 Lehmja küla Rae vald 75306 Harjumaa, registrikood: 11267031, e-mail: kampaania@orkla.ee märksõnaga „Kirgede Mäng“. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
 17. Kampaania kohta saab lisainfot kampaania kodulehelt https://kalev.eu/lemmikmaius/ või e-posti aadressil kampaania@orkla.ee. Kirjadele vastatakse 3 tööpäeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.
 18. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teatades sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.
 19. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.