Toodete kvaliteet

TOODETE KVALITEET

Meie tooted on turvalised

Usume, et toidu kvaliteet ja ohutus on nurgakiviks tugevatele kliendi ja tarbija suhetele ning tagavad toodetele pikaajalise usalduse tarbijate hulgas. 

Ühesuguse ranged kvaliteedistandardid kehtivad kõikidel turgudel, kus Orkla ettevõtted oma tooteid toodavad või müüvad. Kalevi tehases toodetud tooted ja tootmisprotsessid vastavad EU, Eesti ja muude asjakohaste õigusaktidega sätestatud nõuetele. Oluliseks osaks on ka meie toormete tarnijate auditeerimine veendumaks, et nemad suhtuvad toiduohutusse sama pühendunult kui meie.

Kvaliteedi ja toiduohutuse eest vastutab iga töötaja, kes mõjutab otseselt toodete koostisosi, pakkimist, tootmist, ladustamist ja transporti. Panustame toodete kvaliteeti ja tooteohutusse töötajate pideva koolitamisega. Tegeleme pidevalt toodete kvaliteedi jälgimise ja analüüsiga ning oma protsesside paremaks muutmisega, et tagada tarbijate rahulolu.

Maiustuste säilimise kunst

„Parim enne“mõiste all on mõeldud toote minimaalset säilimistähtaega. Pärast „parim enne“ kuupäeva möödumist võib toode kaotada oma lõhna- ja maitseomadusi, muutuda tekstuurilt või konsistentsilt, kuid kõlbab veel mõnda aega süüa ja ei kujuta ohtu tervisele. „Kõlblik kuni“ tähistab realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaega. Selline märgistus on kiiresti riknevatel toodetel nagu liha, kala- ja piimatooted.    Kalevi maiustused on kaua säilivad tooted ja meie pakendil on „parim enne“ märgis. Kalevi kommid säilivad enamasti pool aastat. Šokolaadid 10–12 kuud. Käsitöökommide säileaeg on lühem. Šokolaadi säilitamisel külmkapis võib selle peale tekkida rasvakristallide kiht, mille tulemusena muutub šokolaad pealt hallikaks. Seda nimetatakse hallinemiseks ja see ei põhjusta kuidagi ohtu tervisele. Maiustuste ideaalne säilitamise temperatuur on 17–18 °C.  Samuti tuleks maiustusi, eriti šokolaadi, hoiustada eemal tugevalt lõhnavatest toitudest, sest šokolaad võtab külge väga lihtsalt ümbritsevaid lõhnu. Küpsiseid (ka maiustusi) tuleks hoida niiskuse eest, sest nii kaotavad need oma krõmpsuva omaduse. Kodus tasuks hoida küpsiseid kinnises pakis või kaanega kausis.

Meie tarneahel on kontrollitud ja turvaline

Rahvastiku üha kasvav arv ja kliimamuutused, mis annavad endast järjest rohkem märku, suurendavad survet meie loodusvaradele. Näeme endal vastutust otsida tarnijatena tootjaid, kes käivad jätkusuutlikult ümber nii meie looduse, loomade kui ka tööjõuga. Näeme, et selliste toormete nagu kakao ja palmiõli tootmine võivad kaasa tuua suuri sotsiaalseid ning keskkonnaalaseid väljakutseid. Seetõttu teeme oma tarnijatega tihedalt koostööd, et vastavate probleemidega toime tulla. Kasutame oma maiustuste tootmises vaid kestlikult kasvatatud ja toodetud kakaod ning sertifitseeritud palmiõli.

Hindame kõiki oma tarnijaid lisaks toiduohutusele ka jätkusuutlikkuse seisukohast ning ootame, et nad järgiksid Orkla tarnija tegevusjuhendit, mis käsitleb töötajate õigusi, töötervishoidu ja -ohutust, keskkonnahoidu, ausa äritegevuse ja ettevõtte juhtimise printsiipe. Plaanime aastaks 2025 jõuda selleni, et meie maiustustes oleks kasutusel vaid tõendatult kestlik ja jälgitav tootmine kõigi meie võtmetoormete osas, milleks on: kakao, palmiõli, suhkur, piimatooted, pähklid ja muna. Hetkel on juba kestlikud kakao, palmiõli ja suhkur. Samuti ei kasuta me Kalevi tehases puurikanade mune.