Keskkond

KESKKOND

16%

vähem tootmisjääke

30 tonni

šokolaadimurruga toodet

23 tonni

ebastandardset toodet

308 tonni

Komeedi ja Teekonna komme

Eelistame alati taastuvenergiat

Kalevi tehases on kasutuses 100% roheline elekter. Soojusenergia pärineb kaugküttesüsteemist, mille katlamajas kasutatakse 90% ulatuses hakkepuitu, sealhulgas erinevat liiki puidujäätmeid. Hakkpuidu tootmiseks kasutatakse peamiselt mööblitööstuse jääke ja metsarisu. Selle tarbeks ei võeta maha ühtegi puud.

Viimase aastaga on fossiilsete kütuste osakaal Kalevi tehases vähenenud 50%. CO2 jalajälg on vähenenud 1400 tonni aastas. Plaanime tulevikus rajada Kalevi tehase territooriumile päikesepargi.

Oleme energiatõhusad

Üle 60% Kalevi tehase territooriumi, tootmishoone ja ladude valgustusest on täna juba LED valgustusega varustatud. See on oluliselt energiasäästlikum ja esimesel viiel aastal praktiliselt hooldusvaba. Lisaks tõusis tänu sellele valgustugevus, mis muutis meie töökeskkonda kordades paremaks. Hiljemalt 2023. aasta lõpuks on meil plaanis kogu territooriumile paigaldada ainult LED valgustid. Jälgime, et väljaspool tööaega oleksid seadmed ja valgustus välja lülitatud, et vältida ebavajalikku energiakulu. Igal aastal investeerime märkimisväärseid summasid uutesse tootmisseadmetesse, mille hankimisel on üheks oluliseks kriteeriumiks ka energiatõhusus. Töötame pidevalt selle nimel, et meie tootmisprotsessid oleksid võimalikult efektiivsed. Energiatarbimise pidevaks jälgimiseks ja kõrvalekallete operatiivseks avastamiseks investeerisime energiamonitooringusüsteemi, mis hakkas tööle 2022. aasta esimeses veerandis.

Säästlik ringlusveesüsteem

Kalevi tehasel on ringlusveesüsteem, mis laseb vett tarbida säästlikult. Eelpool mainitud energiamonitooringusüsteem jälgib reaalajas ka vee tarbimist. Samuti on tehasel oma heitvee puhastussüsteem, mis tagab, et kanaliseeritud vees on minimaalselt jääkaineid. 2022. aastal investeerime ka tootmises tekkiva kondensaadi efektiivsema kasutamise süsteemidesse. Tänu sellele väheneb vee tarbimine umbes 1300 m3 aastas.

Jäätmed on meie südameasi

Tootmise paberi- ja papijäägid lähevad taaskasutusse. Kogume eraldi ka kilejäätmeid, ohtlikke kemikaale, elektriseadmeid ja olmejäätmeid – kõiki neid käideldakse vastavalt jäätmeseadusele. Hetkel suunatakse tootmisjäätmed prügimäele, kuid 2022. aasta üks eesmärkidest on muuta need komposteeritavaks. Pikemaajalisem eesmärk on leida koostööpartner, kellel oleks võimekus orgaanilistest jäätmetest toota biogaasi.

Toit ei ole raiskamiseks

Tegeleme aktiivselt kadude vähendamisega tootmisprotsessides. Püüame pidevalt leida täiendavaid võimalusi ebastandardse toodangu kasutamiseks teiste toodete tootmises. Näiteks töötleme juba praegu neid osaliselt ümber meie legendaarseteks Komeedi ja Teekonna kommideks. Seetõttu võib ka vahel nende kommide maitsetes esineda väikseid variatiivsusi.

Lisaks pakendame ja müüme Kalevi šokolaadipoodides tootmises tekkivat ebastandardseid šokolaade ning komme, mida saab osta kaalutootena. Need on tavatootega võrreldes samaväärsete omadustega, ent ei vasta täielikult meie normidele välimuse, kaalu või näiteks lisandite hulga osas. Samuti võib ka maitse olla tavapärasest erinev. Lisaks müüme soodsa hinnaga katsetöid ja toormete jääke, mis võivad vahel tootmise lõpetamisel lattu jääda.

Meie keskkonnasõbralikum autopark

2014. aastal vahetasime oma senised sõiduautod välja keskkonnasõbralikumate hübriidautode vastu. Hübriidse autopargi kütusekulu on 20% varasemast väiksem ja need paiskavad keskkonda oluliselt vähem süsihappegaasi. Samuti on hübriidautode turva- ja mugavusvarustuse tase varasemast oluliselt parem.