Inimesed ja ühiskond

INIMESED JA ÜHISKOND

KantarEmori 2021. aasta tööandja maineuuringu järgi kuulume 20 eelistatuma tööandja hulka Eestis. Meie eesmärk on seda positsiooni hoida. 

Meie keskpunkt on inimene

Orkla on oluline tööandja rohkem kui 21 000 töötajale tegutsedes ligi 30 riigis. Eestis pakume tööd 500–700 töötajale, olenevalt hooajalisest vajadusest. Vastutame oma töötajate tervise ja ohutuse eest ning jälgime, et kõigi inimõigusi (sõnavabadus, organisatsioonivabadus ja õigust õiglastele töötingimustele) austatakse. Viime läbi põhjalikku töötajate rahulolu-uuringut ja lähtuvalt tulemustest koostame tegevusplaanid murekohtade leevendamiseks. Investeerime igal aastal oluliselt oma töötajate erialateadmiste, tööohutusalaste ning juhtimisoskuste arengusse. Peame oluliseks psühholoogiliselt turvalise töökeskkonna kujundamist, mistõttu koolitame töötajaid muuhulgas häid omavahelisi suhteid üles ehitama, töiseid konflikte efektiivselt lahendama ning töökiusamist ennetama. 

Hoolime oma pakendite käekäigust

Puhta keskkonna hoidmise ja pakendite kokku kogumise eesmärgil kuulume MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) liikmete hulka. ETO kaudu oleme üks RP Pakend OÜ osanikke. See mittetulunduslik ettevõte tegeleb pakendijäätmete kogumise, sorteerimise, väärindamise ja edasimüümisega ringlussesse võtu eesmärgil. Selleks on avalikesse kogumiskohtadesse paigaldatud pakendikonteinerid, millesse saab viia oma pakendid, mis kogutakse kokku, sorteeritakse ning hiljem taaskäideldakse. RP Pakend kogub kokku pakendid nii avalikest konteineritest kui ka Kalevi tehasest.

Meie toetus- ja sponsorlustegevus on mitmekülgne

Kalev on aastate jooksul toetanud palju erinevaid valdkondi. Hetkel oleme oma sponsorlustegevuse suunanud eelkõige kahte valdkonda: sporti ja kultuuri. 

Spordis on meie peamine tähelepanu noore ja andeka järelkasvu toetamisel. Peame oluliseks liikumisharjumuste propageerimist noorte seas ja just seetõttu oleme kogu maailmas ainulaadse võistlussarja TV 10 Olümpiastarti peasponsor. Lisaks toetame mitmeid suuri jooksuvõistlusi, teise seas heategevuslikku Teatejooksu, kus üle 12 000 põhikooliõpilase üle Eesti jookseb liikumispuudega laste toetuseks. 

Loe rohkem

Kuidas olla tarbijana kestlikum?

Nii nagu ettevõtted, saavad ka üksikisikud keskkonna jaoks palju ära teha. Saame oma igasse päeva tuua keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja inspireerida sellega ka teisi enda ümber. Iga väiksemgi samm on oluline ning lõpuks mõjub loodussõbralikum eluviis hästi ka meie endi kehale ja vaimule.

Loe rohkem

Tükike head

Alates aastast 2022 on Kalevil kasutuses uus tunnuslause „Tükike head“, millega soovime tähelepanu juhtida sellele, et liigtarbimine ei ole hea – magusaelamuse saamiseks piisab ka tükikesest.

Copyright Themes © 2022