Vastutustundlik ettevõte

Mõtleme tulevikule

Kalevi magusatehas kuulub rahvusvahelise Orkla kontserni Orkla Eesti üksusesse, mille tegevuspõhimõtete üheks põhisambaks on vastutustundlik ettevõtlus. Jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik mõtteviis kumab läbi igast meie tegevusest. Teame, et rohelised lahendused näitavad teed paremasse tulevikku ning seetõttu panustame igapäevaselt nii jätkusuutlikumasse tootmisesse kui ka tervisesõbralikumate toodete arendamisesse. Juba mitmeid aastaid oleme teinud jõupingutusi, et kaitsta vihmametsi ja anda sellega eeskuju ka teistele ettevõtetele. Töötame sihikindlalt selle nimel, et toorained ei aitaks kaasa metsade hävimisele.

Meile on oluline teada tooraine päritolu ja teekonda – toidu valmistamisel, pakendamisel, transportimisel ja müümisel lähtume kestlikkusest ja keskkonnasäästlikest lahendustest.Meie 2025. aastani koostatud jätkusuutlikkuse strateegia keskendub sellele, kuidas viies peamises valdkonnas selgete ja läbimõeldud tegevustega ärilises vaates edukalt, kuid samaaegselt ka keskkonnasäästlikult majandades tarbijate vajadusi täita. Jätkusuutlik majanduskasv on ettevõtluses ja tööstuses uus norm.

Tooraine

Meie jaoks on oluline kasutada maiustuste valmistamisel tooraineid, mille tootmisel on silmas peetud nii inimeste, loomade kui ka keskkonna huve. Seetõttu teeme oma toormetarnijatega tihedat koostööd, et tegeleda sotsiaalsete ja keskkonnaalaste väljakutsetega.

Sertifitseeritud kakao
Kakao on šokolaadi peamine ja olulisim tooraine. Kakaopuud kasvavad vaid kitsal maa-alal mõlemal pool ekvaatorit sellistes riikides, mille elanikud seisavad igapäevaselt silmitsi keeruliste majanduslike ja sotsiaalsete oludega. Just seetõttu peame väga tähtsaks panustamist jätkusuutlikku ja vastutustundlikku kakaokasvatusse ning selle läbi kakaofarmerite töö- ja elamistingimuste parandamisse.

2014. aastal liitus Kalev maailma juhtiva vastutustundlikku ja jätkusuutlikku kohvi-, tee- ning kakaokasvatust toetava programmiga UTZ Certified. 2017. aastast on kogu Kalevi šokolaadi tootmiseks vajaminev kakao sertifitseeritud ja kõik meie šokolaaditooted omavad õigust kanda UTZ Certified märki. See märk tootel näitab, et ettevõte toetab vastutustundlikku kakaokasvatust. Ostes UTZ-märki kandvaid tooteid, toetad seda ka Sina.

UTZ Certified on rahvusvaheline programm, mis sai alguse 2002. aastal Hollandis.

  • UTZ tähendab maiade keeles „hea“
  • UTZ on maailma suurim vastutustundliku kakao programm
  • UTZ programmiga on liitunud 807 000 kakaokasvatajat
  • UTZ sertifitseeritud kakaod toodetekse 18 riigis, kolm suurimat tootjat on Elevandiluurannik, Ghana ja Nigeeria
  • UTZ märki kandvaid šokolaaditooteid müüakse 128 riigis

Miks UTZ sertifitseeritud kakao?
Maailma kakaosektor seisab silmitsi mitmete väljakutsetega: kehv maaharimissüsteem, vananevad kakaopuud, vale kemikaalidekasutus ja kontrollimatu metsade maharaiumine, lisaks kakaokasvatajate kehvad töötingimused ja väike sissetulek.

UTZ-programmi eesmärgiks on tõhusalt toimiv ja jälgitav sertifitseerimissüsteem sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt vastutustundliku kakaotootmise tarvis. UTZ-programmiga liitunud kakaokasvatajad saavad juba täna suuremat saaki ja on osavamad oma farmi majandamisel, seejuures on paranenud nii nende töötingimused kui ka jälg keskkonnale.
Kuidas UTZ toimib?

UTZ- i puhul algab kõik oskuslikumast maaharimisest, millega kaasneb saagikuse kasv, sissetulekute suurenemine, edasiste väljavaadete ja keskkonnakaitse paranemine. Omandades UTZ-programmi abil uusi oskusi ja tehnikaid, on kakaokasvatajad võimelised saama rohkem tulu oma maast ja ettevõttest. Oskuslik maaharimine viib suurema saagikuseni, kuid farmerid ainult ei tooda rohkem, vaid ka nende saagi kvaliteet paraneb ja kulud vähenevad.

UTZ-programmiga liitunud kakaokasvatajaid õpetatakse muuhulgas oma farmi paremini majandama. Tänu sellele saavad nad rohkem kvaliteetset saaki väiksemate kulutustega ja on võimelised panustama rohkem oma perekonna ja töötajate heaollu ning ka tuleviku kindlustamisse.

UTZ-programmis on oluline koht ka keskkonnakaitsel. Farmereid õpetatakse kasutama säästlikult ja efektiivselt maad, vett, toormaterjale ja energiat.

UTZ nõuab, et kõigi töötajate õigused oleksid tagatud. Selleks on kirja pandud selged kriteeriumid, mis baseeruvad Rahvusvahelise Tööjõu Organisatsiooni (ILO) konventsioonidel ja nende täitmist kontrollitakse regulaarselt. Muuhulgas tuleb töötajatele tagada piisav puhkus ja töötasu vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, nende elamistingimused peavad olema head, töökeskkond ohutu.

UTZ tahab, et kõik kakaokasvatajate lapsed kasvaksid üles ohutus ja tervislikus keskkonnas. Laste kaitseks ja arenguks on paika on pandud konkreetsed nõuded, mis sisaldavad nii kooliskäimist kui ka mänguaega. Lapstööjõu kasutamine on keelatud. Koolitustel selgitatakse farmeritele laste kooliskäimise vajalikkust, võimalikke terviseriske ja ohtlike ainete, tööriistade jms eemalhoidmist laste käeulatusest.

Tänu UTZ-programmile tunneb järjest rohkem ja rohkem kakaokasvatajaid ja farmitöölisi end motiveerituna, tervemana ja hinnatuna. Neil ja nende peredel on rohkem võimalusi oma soovide täitmiseks, nende lapsed käivad koolis ja kasvavad üles turvalises ning tervislikus keskkonnas.

Sertifitseeritud palmiõli
Teatud kommisortide ja küpsiste valmistamiseks kasutatakse toorainena palmiõli baasil toodetud rasvasegusid ja seda peamiselt tehnoloogilistel põhjustel. Palmiõli saadakse õlipalmi Areacacae Elaeis viljast. Õlipalmide kasuks räägib fakt, et need annavad 10 korda rohkem saaki hektari kohta kui ükski teine õlitaim, mistõttu on nende kasvatamiseks vaja kordades vähem põllumaad. Samuti on õlipalmide kasvatamine kümnete tuhandete Kagu-Aasia piirkonna inimeste põhiline elatusallikas. Paraku on õlipalmide istanduste rajamiseks aastate jooksul raiutud vastutustundetult maha sealseid vihmametsi, põhjustades kahju loodusele.

Alternatiiviks tavalisele palmiõlile on sertifitseeritud tooraine, mis pärineb kontrollitud istandustest ja on toodetud vastutustundlikult. Alates 2018. aastast ostame Kalevi tehases valmivate maiustuste tarvis ainult jätkusuutlikku sertifitseeritud palmiõli sisaldavaid taimseid rasvu. Ettevõte omab RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifikaati. Paralleelselt tegeleb meie tootearendusosakond ka palmiõli sisaldavatele taimsetele rasvadele tehnoloogiliselt ja ka muudes aspektides sobivate alternatiivide otsimisega

Keskkonnahoid

Oma igapäevategevustes peame silmas keskkonnahoidu. Tootmises tekkivad paberi- ja papijäägid lähevad taaskasutusse, eraldi kogume kilejäätmeid, ohtlikke kemikaale, elektriseadmeid ja olmejäätmeid – kõiki neid käideldatkse vastavalt jäätmeseadusele.

2014. aastal vahetas ettevõte oma senised sõiduautod välja keskkonnasõbralike hübriidautode vastu. Nende valimise kasuks rääkis märgatav kokkuhoid kütusekuludelt, hooliv suhtumine ümbritsevasse keskkonda ja oma töötajatesse. Hübriidse autopargi kütusekulu on 20 protsenti varasemast väiksem ning need paiskavad keskkonda oluliselt vähem süsihappegaasi. Otsuse tegemisel ei olnud vähem tähtis ka autosid kasutavate töötajate turvalisus – hübriidautode turva-ja mugavusvarustuse tase on varasemast oluliselt parem.

Meie jaoks on tähtis ka tehasekompleksi ning territooriumi korrashoid ning ohutus. Vajalikud alad on piiratud aiaga, teed on hooldatud ja haljastus korrastatud. Tootmishoone on tähistatud ja liikumisteed varustatud vastavate viitadega, territoorium on pimedal ajal valgustatud.Juba üle 60 protsendi meie territooriumi, tootmishoone ja ladude valgustusest on täna juba led-valgustus, mis on oluliselt energiasäästlikum ja esimesel viiel aastal praktiliselt hooldusvaba. Lisaks tõusis tänu sellele valgustugevus, mis parendas meie töötajate töökeskkonda.

Igal aastal investeerime suuri summasid uutesse tootmisseadmetesse, mille hankimisel on üheks oluliseks kriteeriumiks ka energiatõhusus.

Toetustegevus

Kalevi kommivabrik on läbi aastate toetanud palju erinevaid valdkondi, projekte, sündmusi jms. Tänasel päeval oleme oma sponsorlustegevuse suunanud eelkõige kahte valdkonda: sporti ja kultuuri.

Spordi poole pealt on meie peamine tähelepanu noore ja andeka järelkasvu toetamisel. Peame oluliseks liikumisharjumuste propageerimist noorte seas ja just seetõttu oleme kogu maailmas ainulaadse võistlussarja TV 10 Olümpiastardi peasponsor. Lisaks toetame mitmeid suuri jooksuvõistlusi, teise seas heategevuslikku teatejooksu, kus üle 12 000 põhikooliõpilapse üle Eesti jookseb liikumispuudega laste toetuseks.

Loeme endale suureks auks toetada Eesti rahvuskultuuri arengut koostöös Rahvusooperiga Estonia. Meie partnerlus on mõneski mõttes ootuspärane: nii nagu Estonia on Eesti rahvuskultuuri lipulaev, saab Kalevit pidada samaväärseks toidutööstuses. Loodame, et meie toetus aitab Estonial pakkuda jätkuvalt suurepäraseid elamusi nii kodumaistele kui ka mujalt tulnud muusika- ja teatrisõpradele.

Eraldi fookuses on meil oma koduvallas toimuvad erinevad ettevõtmised, millele oleme õla alla pannud. Nt kohalikud spordivõistlused, Jüri Gümnaasiumi erinevad üritused jne.

Heategevuse poole pealt on Kalev pikalt toetanud Eesti lasterikkaid peresid ja puudustkannatavaid inimesi. Viiel korral on toimunud Mesikäpa heategevuskampaania “Ole kah käpp”, millega oleme toetanud vähihaigeid lapsi koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga, kahel korral liikumispuudega lapsi koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega ning kuulmispuudega lapsi koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga. Lisaks oleme kogunud Mesikäpa kampaaniaga raha SA-le Kiusamisvaba Kool, et toetada oma tõhusust tõestanud kiusuennetusprogrammi KiVa pakkumist Eesti koolidele.