Vastutustundlik ettevõte

Mõtleme tulevikule

Kalevi magusatehas kuulub rahvusvahelise Orkla kontserni Orkla Eesti üksusesse, mille tegevuspõhimõtete üheks põhisambaks on vastutustundlik ettevõtlus. Jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik mõtteviis kumab läbi igast meie tegevusest. Teame, et rohelised lahendused näitavad teed paremasse tulevikku ning seetõttu panustame igapäevaselt nii jätkusuutlikumasse tootmisesse kui ka tervisesõbralikumate toodete arendamisesse. Juba mitmeid aastaid oleme teinud jõupingutusi, et kaitsta vihmametsi ja anda sellega eeskuju ka teistele ettevõtetele. Töötame sihikindlalt selle nimel, et toorained ei aitaks kaasa metsade hävimisele.

Meile on oluline teada tooraine päritolu ja teekonda – toidu valmistamisel, pakendamisel, transportimisel ja müümisel lähtume kestlikkusest ja keskkonnasäästlikest lahendustest.Meie 2025. aastani koostatud jätkusuutlikkuse strateegia keskendub sellele, kuidas viies peamises valdkonnas selgete ja läbimõeldud tegevustega ärilises vaates edukalt, kuid samaaegselt ka keskkonnasäästlikult majandades tarbijate vajadusi täita. Jätkusuutlik majanduskasv on ettevõtluses ja tööstuses uus norm.

Tooraine

Meie jaoks on oluline kasutada maiustuste valmistamisel tooraineid, mille tootmisel on silmas peetud nii inimeste, loomade kui ka keskkonna huve. Seetõttu teeme oma toormetarnijatega tihedat koostööd, et tegeleda sotsiaalsete ja keskkonnaalaste väljakutsetega.

Sertifitseeritud kakao
Kakao on šokolaadi peamine ja olulisim tooraine. Kakaopuud kasvavad vaid kitsal maa-alal mõlemal pool ekvaatorit sellistes riikides, mille elanikud seisavad igapäevaselt silmitsi keeruliste majanduslike ja sotsiaalsete oludega. Just seetõttu peame väga tähtsaks panustamist jätkusuutlikku ja vastutustundlikku kakaokasvatusse ning selle läbi kakaofarmerite töö- ja elamistingimuste parandamisse.

2014. aastal liitus Kalev maailma juhtiva vastutustundlikku ja jätkusuutlikku kohvi-, tee- ning kakaokasvatust toetava programmiga UTZ Certified. 2017. aastast on kogu Kalevi šokolaadi tootmiseks vajaminev kakao sertifitseeritud ja kõik meie šokolaaditooted omavad õigust kanda UTZ Certified märki. See märk tootel näitab, et ettevõte toetab vastutustundlikku kakaokasvatust. Ostes UTZ-märki kandvaid tooteid, toetad seda ka Sina.

2021. aasta jooksul vahetub Kalevi pakenditel UTZ märgistus Rainforest Alliance märgistusega
Kalevi kakaod sisalduvatel toodetel vahetub 2021. aasta jooksul senine UTZ märgis „Rainforest Alliance sertifitseeritud“ märgise vastu. Märgisel on kujutatud puukonna, mis sümboliseerib tervet ja tasakaalus looduskeskkonda. Konnaga märgis võimaldab tarbijatel ära tunda ja valida tooteid, mis aitavad kaasa inimeste ja meie planeedi parema tuleviku tagamisele.

Uue märgise kasutuselevõtt tuleneb kahe organisatsiooni, UTZ ja Rainforest Alliance, ühinemisest aastal 2018. UTZ oli 2002. aastal asutatud kestliku kohvi- ja kakaokasvatamise programm ja märgis, mille nimi tulenes maiade keelsest sõnaühendist Utz Kapeh (hea kohv). Rainforest Alliance on 70 riigis tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb metsade kaitse, põllumeeste õiglase sissetuleku, inimõiguste tagamise ja kliimamuutuste vähendamise nimel. Ühinemisega koondati seni eraldi tegutsenud jõud ja pandi paika märgistamise ja kaubamärkide poliitika aastaks 2020 ja edasiseks, et astuda kestlikkuse eesmärkide suunas veelgi pikemate ja kiiremate sammudega.

Rainforest Alliance sertifikaadile üleminekul on suurem tähendus kui vaid märgise väljavahetamine, sest Rainforest Alliance tegevused kestliku kakaokasvatamise tagamisel on senistest UTZ programmidest märgatavalt ambitsioonikamad. Uus märgis jõuab Kalevi toodete pakenditele järk-järgult, protsess, millega loodame käesoleva aastaga lõpule jõuda.

Orkla Eesti jaoks on uue märgisega ühinemine oluline verstapost kestlikkuse strateegia eesmärkide saavutamisel. Kalevi toodete valmistamisel kasutame juba alates 2017. aastast ainult UTZ  sertifitseeritud kakaod. Iga-aastane rahvusvahelise audiitorfirma poolt läbiviidav audit tagab, et kakao arvestus ja kogu meie tarneahela toimimine vastab UTZ, edaspidi Rainforest Alliance, standardile.

Rainforest Alliance’i märgis tähendab, et toode või selle määratletud koostisosa on kasvatatud põllumajanduslikus tootmises, mis on sertifitseeritud vastavalt Rainforest Alliance’i säästva põllumajanduse standardile ja / või UTZ käitumisjuhendile. Sertifikaadi saavad põllumehed, kelle tootmismeetodid  toetavad kolme kestlikkuse alustala: sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast.

Märgise saamiseks kvalifitseerumise nõuded

Toodete märgistamise nõuded määravad kaks peamist tegurit: a) kas toode on valmistatud ühest või mitmest koostisainest ja b) kui palju teatud koostisainest on Rainforest Alliance’i sertifitseeritud (RAC). Mitme koostisainega toote puhul peaks vähemalt üks nendest olema määratletud kui peamine koostisaine ning vastama Rainforest Alliance’i sertifitseerimise nõuetele.

Tootele sertifikaadi saamiseks peab sertifitseeritud peamine koostisaine moodustama vähemalt 30% tootest, olema toote nimetuses või olema toote valmistamise aluskomponent.

Seega šokolaaditahvel, mis koosneb mitmest koostisainest, saab Rainforest Alliance märgise, kui selles sisalduv kakao – põhikoostisosa –  vastab Rainforest Alliance tooraine koostise sertifitseerimise nõuetele.

Rainforest Alliance ja kakao

Rainforest Alliance’i teedrajav kakaosertifikaatide programm on maailma suurim algatus kestlikuma kakaokasvatuse edendamiseks. Rainforest Alliance pakub kogu Aafrika, Ladina-Ameerika ja Kagu-Aasia kakaotootjatele vahendeid ja stiimuleid kestlikumaks talupidamiseks. Kakaostrateegia peamised prioriteedid on kindlus, jagatud vastutus, tarneahela läbipaistvus ning kasumlikkus ja vastupidavus.

Rainforest Alliance’i sertifitseeritud farme auditeeritakse igal aastal rangete keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja majanduslike kriteeriumide alusel, mis kaitsevad bioloogilist mitmekesisust ning soodustavad töötajate ja kohalike kogukondade austamise kultuuri. Rainforest Alliance’i säästva põllumajanduse standard nõuab kakaokasvatajatelt varjupuude kaitsmist, kohalike liikide istutamist, eluslooduse koridoride hooldamist ja loodusvarade säästmist. Samuti vahetatakse keelatud pestitsiidide kasutamine välja bioloogiliste ja looduslike alternatiivide vastu. Rainforest Alliance’i koolituse kaudu õpivad põllumehed ka kliimamuutuste mõjudega kohanemist.

Sõltumatud uuringud näitavad, et Rainforest Alliance’i koolitused toovad kaasa saagikuse ja sissetulekute kasvu ning lisaks palju muid pikaajalisi hüvesid kakaost sõltuvatele põllumajandustootjatele, peredele ja kogukondadele.

Sertifitseeritud palmiõli
Teatud kommisortide ja küpsiste valmistamiseks kasutatakse toorainena palmiõli baasil toodetud rasvasegusid ja seda peamiselt tehnoloogilistel põhjustel. Palmiõli saadakse õlipalmi Areacacae Elaeis viljast. Õlipalmide kasuks räägib fakt, et need annavad 10 korda rohkem saaki hektari kohta kui ükski teine õlitaim, mistõttu on nende kasvatamiseks vaja kordades vähem põllumaad. Samuti on õlipalmide kasvatamine kümnete tuhandete Kagu-Aasia piirkonna inimeste põhiline elatusallikas. Paraku on õlipalmide istanduste rajamiseks aastate jooksul raiutud vastutustundetult maha sealseid vihmametsi, põhjustades kahju loodusele.

Alternatiiviks tavalisele palmiõlile on sertifitseeritud tooraine, mis pärineb kontrollitud istandustest ja on toodetud vastutustundlikult. Alates 2018. aastast ostame Kalevi tehases valmivate maiustuste tarvis ainult jätkusuutlikku sertifitseeritud palmiõli sisaldavaid taimseid rasvu. Ettevõte omab RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifikaati. Paralleelselt tegeleb meie tootearendusosakond ka palmiõli sisaldavatele taimsetele rasvadele tehnoloogiliselt ja ka muudes aspektides sobivate alternatiivide otsimisega

Keskkonnahoid

Oma igapäevategevustes peame silmas keskkonnahoidu. Tootmises tekkivad paberi- ja papijäägid lähevad taaskasutusse, eraldi kogume kilejäätmeid, ohtlikke kemikaale, elektriseadmeid ja olmejäätmeid – kõiki neid käideldatkse vastavalt jäätmeseadusele.

2014. aastal vahetas ettevõte oma senised sõiduautod välja keskkonnasõbralike hübriidautode vastu. Nende valimise kasuks rääkis märgatav kokkuhoid kütusekuludelt, hooliv suhtumine ümbritsevasse keskkonda ja oma töötajatesse. Hübriidse autopargi kütusekulu on 20 protsenti varasemast väiksem ning need paiskavad keskkonda oluliselt vähem süsihappegaasi. Otsuse tegemisel ei olnud vähem tähtis ka autosid kasutavate töötajate turvalisus – hübriidautode turva-ja mugavusvarustuse tase on varasemast oluliselt parem.

Meie jaoks on tähtis ka tehasekompleksi ning territooriumi korrashoid ning ohutus. Vajalikud alad on piiratud aiaga, teed on hooldatud ja haljastus korrastatud. Tootmishoone on tähistatud ja liikumisteed varustatud vastavate viitadega, territoorium on pimedal ajal valgustatud.Juba üle 60 protsendi meie territooriumi, tootmishoone ja ladude valgustusest on täna juba led-valgustus, mis on oluliselt energiasäästlikum ja esimesel viiel aastal praktiliselt hooldusvaba. Lisaks tõusis tänu sellele valgustugevus, mis parendas meie töötajate töökeskkonda.

Igal aastal investeerime suuri summasid uutesse tootmisseadmetesse, mille hankimisel on üheks oluliseks kriteeriumiks ka energiatõhusus.

Toetustegevus

Kalevi kommivabrik on läbi aastate toetanud palju erinevaid valdkondi, projekte, sündmusi jms. Tänasel päeval oleme oma sponsorlustegevuse suunanud eelkõige kahte valdkonda: sporti ja kultuuri.

Spordi poole pealt on meie peamine tähelepanu noore ja andeka järelkasvu toetamisel. Peame oluliseks liikumisharjumuste propageerimist noorte seas ja just seetõttu oleme kogu maailmas ainulaadse võistlussarja TV 10 Olümpiastardi peasponsor. Lisaks toetame mitmeid suuri jooksuvõistlusi, teise seas heategevuslikku teatejooksu, kus üle 12 000 põhikooliõpilapse üle Eesti jookseb liikumispuudega laste toetuseks.

Loeme endale suureks auks toetada Eesti rahvuskultuuri arengut koostöös Rahvusooperiga Estonia. Meie partnerlus on mõneski mõttes ootuspärane: nii nagu Estonia on Eesti rahvuskultuuri lipulaev, saab Kalevit pidada samaväärseks toidutööstuses. Loodame, et meie toetus aitab Estonial pakkuda jätkuvalt suurepäraseid elamusi nii kodumaistele kui ka mujalt tulnud muusika- ja teatrisõpradele.

Eraldi fookuses on meil oma koduvallas toimuvad erinevad ettevõtmised, millele oleme õla alla pannud. Nt kohalikud spordivõistlused, Jüri Gümnaasiumi erinevad üritused jne.

Heategevuse poole pealt on Kalev pikalt toetanud Eesti lasterikkaid peresid ja puudustkannatavaid inimesi. Viiel korral on toimunud Mesikäpa heategevuskampaania “Ole kah käpp”, millega oleme toetanud vähihaigeid lapsi koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga, kahel korral liikumispuudega lapsi koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega ning kuulmispuudega lapsi koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga. Lisaks oleme kogunud Mesikäpa kampaaniaga raha SA-le Kiusamisvaba Kool, et toetada oma tõhusust tõestanud kiusuennetusprogrammi KiVa pakkumist Eesti koolidele.